آزمون دریافت پروانه اشتغال بکار
1392/06/20
 • تاریخ ثبت نام
  • شهریور 1392: آغاز ثبت نام از تاریخ 1392/06/02
 • تاریخ برگزاری آزمون
  • 21 , 22 آذر 1392
 • دفترچه راهنما و دستورالعمل اجرایی ثبت نام آزمون های ورود به حرفه مهندسان،کاردان های فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی
توجه:ثبت نام فقط در وب سايت دفتر امور مقررات ملي ساختمان به نشاني www.inbr.ir امکان پذیر بوده و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران کنترلی نسبت به سایت مذکور ندارد.

 • تاریخ ثبت نام
  • اسفند1391: مهلت ثبت نام تا پایان تاریخ 1391/11/04
 • تاریخ برگزاری آزمون
  • اسفند 1391
 • دفترچه راهنما و دستورالعمل اجرایی ثبت نام آزمون های ورود به حرفه مهندسان،کاردان های فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی
 • برنامه زمانی مراجعه پذیرفته شدگان جهت دریافت پروانه اشتغال بکار مشاهده برنامه زمانی

توجه:ثبت نام فقط در وب سايت دفتر امور مقررات ملي ساختمان به نشاني www.inbr.ir امکان پذیر بوده و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران کنترلی نسبت به سایت مذکور ندارد.

 • تاریخ ثبت نام
  • شهریور 1391: از 1391/4/26 لغایت 1391/5/31
 • تاریخ برگزاری آزمون
  • شهریور 1391: 30 و 31 شهريور
توجه:ثبت نام فقط در وب سايت دفتر امور مقررات ملي ساختمان به نشاني www.inbr.ir امکان پذیر بوده و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران کنترلی نسبت به سایت مذکور ندارد.