اعضا هیات رئیسه، برنامه جلسات و مطالب گروه تخصصی تاسیسات برقی
1395/12/10
نام و نام خانوادگی: مهندس سيد محمد هاشمی (دبير)
مدرک تحصیلی: 
پایه پروانه اشتغال: 

نام و نام خانوادگی: مهندس کامران تيموری
مدرک تحصیلی:
پایه پروانه اشتغال:

نام و نام خانوادگی: مهندس ابراهیم سجادی زند
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پایه پروانه اشتغال: پایه یک

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی بیات مختاری
مدرک تحصیلی: دکترا
پایه پروانه اشتغال: پایه یک

نام و نام خانوادگی: مهندس علی کریمی آنچه
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پایه پروانه اشتغال: پایه یک

نام و نام خانوادگی: مهندس سید بدرالدین رضازاده مظلوم
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پایه پروانه اشتغال: پایه یک

زمان تشکیل جلسات: شنبه 13:30-16فعاليت‌هاي انجام شده طي يك سال گذشته هيأت رئيسه گروه تخصصي برق

به اطلاع مهندسان محترم رشته برق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران مي‌رساند فعاليت‌هاي انجام شده هيأت رئيسه گروه تخصصي برق طي سال گذشته به شرح زير مي‌باشد:

1- برگزاري جلسات متعدد با شهرداري تهران به منظور الزامي شدن طراحي برق براي تمامي ساختمان‌ها

2- پيگيري روند الزامي شدن نظارت برق ساختمان‌ها از سوي شهرداري تهران

3- پيگيري نهايي شدن تفاهم‌نامه سه جانبه نظارت برق ساختمان‌ها