فراخوان مجریان حقوقی جهت اخذ صلاحیت پروانه اشتغال به کار گاز 2psi تا 60psi تا سقف 5000m3/h

فراخوان مجریان حقوقی جهت اخذ صلاحیت پروانه اشتغال به کار گاز 2psi تا 60psi تا سقف 5000m3/h

به منظور تحقق ماده 4 شیوه نامه اجرایی تفاهم نامه فی مابین وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت در خصوص تعیین صلاحیت مجریان حقوقی واجد شرایط بخش دوم مبحث 17 مقررات ملی ساختمان، از کلیه مجریان محترم دعوت میگردد با درج اطلاعات فرم تهیه شده از تاریخ شنبه 19-12-91 الی 31-01-92 نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. بدیهی است تاریخ مذکور به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. ضمناً سایر اطلاعات تکمیلی متعاقباً از طریق همین سایت به اطلاع ثبت نام کنندگان خواهد رسید.

لینک ثبت نام