گزارش اوّلین دوره آموزشی بتن آماده استاندارد

پیرو مصوبات کمیته استاندارد، اوّلین دوره‌ آموزشی بتن آماده استاندارد، روز چهارشنبه مورخ 95/12/18، در سالن اجتماعات اداره کل استاندارد استان تهران برگزار شد.

  

در مراسم افتتاحیه‌ی دوره، مهندس حقوقی فر، عضو کمیته استاندارد و نماینده اداره کل استاندارد استان تهران، ضمن خیر مقدم به حضار توضیحاتی در مورد روند کار اداره کل استاندارد استان تهران و کمیته استاندارد و اوّلین دوره‌ آموزشی بتن آماده استاندارد ارائه نمود.

در ادامه مهندس مسعودی، عضو کمیته استاندارد و نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، ضمن خیر مقدم به مهندسان طراح، مجری و ناظر، به تبیین تفاهم نامه منعقده فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و اداره کل استاندارد استان تهران پرداخت.

مهندس فروتن مهر، رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده نیز ضمن خیر مقدم به حضار، توضیحاتی در خصوص اقدامات، اهداف و چشم انداز انجمن در حوزه بتن آماده ارائه نمود.

در ادامه مهندس رحمتی، مدرس دوره‌های آموزشی استاندارد، به ارائه مطالب در خصوص قوانین و استانداردهای موجود در بتن آماده استاندارد و بندهای استاندارد 6044، ویرایش سال 88، همراه با نکات طراحی، اجرا و نظارت بر تیرچه استاندارد پرداخت.

 

فایل‌های ارائه شده در این دوره‌ی آموزشی در لینک‌های ذیل قابل دانلود برای کلیه‌ی مهندسان گرامی می‌باشد.


 - نکات فنی و اجرائی استاندارد 6044

 - استاندارد 6044 ویرایش سال 81

 - اصلاحیه شماره یک استاندارد 6044