برنامه زمان بندی برگزاری دوره های دانشگاه جامع امام حسین (ع) - اسفند ماه 95

برای مشاهده برنامه زمان بندی برگزاری دوره های ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی برای رشته های عمران، معماری، برق و ورود به حرفه اجرا در دانشگاه جامع امام حسین (ع) کليک کنيد.