مدارک لازم جهت دریافت حق الزحمه نظارتبه اطلاع آن گروه از اعضاي محترم سازمان که نسبت به پذيرش مسئوليت نظارت ساختمان‌ها از تاريخ 1391/4/1 در شهر تهران اقدام نموده‌اند، مي‌رساند که شرایط پرداخت حق الزحمه نظارت به صورت زیر می باشد.جهت اطلاعات بیشتر در خصوص پرداخت حق الزحمه نظارت داخلی 315 و 324 آماده پاسخگویی به سوالات مربوطه خواهد بود.

1-      صدور پروانه ساختمان توسط شهرداری

2-      اسکن قرارداد امضا شده فی مابین ناظر و مالک در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک شهر (دریافت فایل حقیقی)(دریافت فایل حقوقی)

3-       ارائه گزارش مرحله مربوطه ارائه شده توسط ناظر به شهرداری (مطابق فصل چهارم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) برای دریافت مراحل دوم و سوم

4-      صدور گواهي پايان کار صادره توسط شهرداري (صرفاً جهت ساختمان‌هايي که گواهي استحکام بنا توسط ناظر به شهرداري داده شده است و یا برای دریافت مرحله چهارم)

 

ضمناً مراحل پرداخت حق الزحمه ناظران به شرح ذيل مي باشد:

الف- ساختمانهاي تا زيربناي 1000مترمربع

مرحله

درصد پرداخت

صدور پروانه ساختماني

40%

پايان سفت کاري

40%

اتمام عمليات ساختماني

20%

 

ب- ساختمانهاي با زيربناي بیش از 1000مترمربع

مرحله

درصد پرداخت

صدور پروانه ساختماني

25%

اتمام فونداسيون

20%

اتمام سفت کاري

40%

اتمام عمليات ساختماني

15%

 

  

ونوشت:  امور کنترل ساختمان جهت اطلاع