آگهی مناقصه چاپ سررسيد سال 1396 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نظر دارد طراحی و چاپ سررسيد سال 1396 خود را در تيراژ 30 هزار جلد به چاپ‌خانه‌های صاحب صلاحيت و توانمند در اين زمينه واگذار نمايد.

جهت دريافت فايل شرايط عمومی و اختصاصی سررسيد کليک کنيد.