ارسال حق الزحمه شهرسازی به دفاتر نمايندگی سازمان

به اطلاع کلیه مهندسان شهرساز محترم می‌رساند در راستای اجرای بخشنامه شماره 56326/4/92 مورخ 92/10/28 معاونت محترم هماهنگی و امور عمرانی استانداری تهران در خصوص استفاده از خدمات مهندسان شهرساز برای پرونده‌های مربوط به اراضی با مساحت بیش از 1000 متر مربع و به منظور ارتقای کیفیت طرح‌های توسعه شهری و همچنین اطلاع رسانی مناسب به اعضای محترم شهرساز و مالکین محترم، آخرین تعرفه ملاک عمل حق‌الزحمه شهرسازی به همراه بخشنامه فوق طی نامه به شماره 110/95/36191 مورخ 95/9/30 جهت بهره‌برداری به کلیه دفاتر نمایندگی سازمان ارسال شده است.

جهت مشاهده مکاتبات فوق کلیک نمایید.