اطلاع رسانی در خصوص به تعویق افتادن راه اندازی پرتال آموزش

اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

نظر به اینکه علی‌رغم پیگیری‌های سازمان، بسیاری از مؤسسات آموزشی هنوز نسبت به معرفی درگاه الکترونیک به این سازمان، جهت استفاده از پرتال آموزش اقدام ننموده‌اند، به منظور رفاه اعضای محترم، به مؤسسات آموزشی تا تاریخ 95/10/30جهت معرفی درگاه الکترونیک مجدداً فرصت داده شده است،لذا ثبت‌نام به روش‌های قبلی تا تاریخ 95/10/30 مورد پذیرش می‌باشد.
لازم به ذکر است با توجه به مهلت مجدد داده شده، پس از این تاریخ ثبت‌نام فقط از طریق پرتال آموزش مورد پذیرش می‌باشد و مؤسساتی که درگاه الکترونیک به این سازمان اعلام ننموده باشند، در پرتال آموزش قابلیت ثبت دوره‌ها را نخواهند داشت


.