اطلاعیه شماره (6) هیأت اجرایی انتخابات هیأت رئیسه گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

ضمن تشکر از همکاری مجدانه تمامی ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران جهت برگزاری هر چه بهتر هفتمین دوره انتخابات هیأت رئیسه گروه های تخصصی، موارد ذیل جهت اطلاع کلیه داوطلبین انتخابات و همچنین سایر اعضای گرانقدر سازمان به اطلاع می رسد:

- مطابق مفاد نظام نامه گروه های تخصصی و عدم امکان ارائه فرصت دریافت شکایت از داوطلبین رد صلاحیت شده مطابق این نظام نامه ابلاغی از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، بدین وسیله به اطلاع کلیه کاندیداهای انتخابات گروه های تخصصی می رساند، دریافت شکایت احتمالی از داوطلبین رد صلاحیت شده، در این مرحله از انتخابات امکان پذیر  نمی باشد.

- با توجه به روند برگزاری جلسات کارگروه سنجش شورای مرکزی و زمان بندی جلسات این کارگروه و همچنین عدم تکمیل مدارک احراز شرایط بند پ- 2 ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط برخی از کاندیداها که به صورت توأمان موجب تاخیر در روند اجرایی امور مربوط به برگزاری انتخابات گردیده است، بدین وسیله به اطلاع می رساند زمان بندی اعلام اسامی نهایی تایید صلاحیت شدگان و به تبع آن زمان برگزاری انتخابات، با اندکی تاخیر مواجه خواهد بود.

بدیهی است تاریخ دقیق اعلام فهرست نهایی و برگزاری انتخابات، طی اطلاعیه های آتی به آگاهی خواهد رسید.

 

 

هیأت اجرایی

هفتمین دوره انتخابات هیأت رئیسه گروه های تخصصی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران