برگزاری جلسات ستاد برگزاری همایش توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان

جلسات هفتگی ستاد برگزاری همایش توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی روز سه شنبه هر هفته با دعوت از مدیران عالی رتبه نهادهای مرتبط برگزار می‌گردد.

این نشست ها که با هدف بحث و بررسی ابعاد و تعیین سیاست های کلان همایش در سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برقرار می‌شود .

دکتر مقدم راد دبیر همایش‚ مهندس سیف زاده رئیس شورای سیاستگذاری‚ دکتر عابدی دبیر کمیته  اجرایی‚ مهندس شریفی دبیر کمیته علمی‚ مهندس صابر پیربرناش دبیر شورای سیاستگذاری به همراه جمعی از دست اندر کاران و مدیران این حوزه به تبادل نظر در موضوعات مورد اشاره  می پردازند.

مدیران وزارت راه و شهرسازی‚ سازمان توسعه تجارت‚ صندوق ضمانت صادرات ایران‚ بانک توسعه صادرات و تعدادی دیگر از نمایندگان سازمانهای اجرایی و تصمیم گیری مرتبط در این سلسله نشست‌ها شرکت کرده و به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

شایان ذکر است نخستین همایش توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان 9 و 10 اسفند ماه سال جاری در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد.