دوره آموزشی تخصصی-حرفه‌ای آشنایی با نرم افزار ویسترو برگزار شد

با حمایت هیات رئیسه محترم و تصویب کمسیون آموزش و پژوهش، اولین دوره آموزشی تخصصی- حرفه‌ای آشنایی با نرم­‌افزار ویسترو (شبیه ساز مطالعات ترافیکی) روز دوشنبه مورخ 15 آذر سال 1395 از ساعت 9:00 الی 17:00 در سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار گردید. تدریس دوره مذکور توسط آقای مهندس رئوفی نماینده رسمی و مدرس بین­المللی شرکت PTV Group به انجام رسید.