گزارش سومین جلسه کمیته استاندارد

سوّمین جلسه کمیته استاندارد با حضور اعضای اين کمیته، صبح روز چهارشنبه 1395/9/3 در محل انجمن صنفی کارفرمائی تولیدکنندگان تیرچه و بلوک استان تهران تشکیل شد.

اهم مباحث انجام شده و مصوبات کمیته مذکور بشرح ذیل اعلام می‌گردد:

1)     با توجه به برگزاری اوّلین دوره آموزشی تیرچه استاندارد، بررسی نقاط قوت و ضعف دوره انجام و مقرر گردید نسبت به برنامه‌ریزی هرچه بهتر و گسترده‌تر جهت برگزاری دوّمین دوره آموزشی، اقدامات لازم صورت پذیرد.

2)     پیرو ارسال گزارش اعضا درخصوص تخلفات تولیدکنندگان، مقرر گردید اداره کل استاندارد استان تهران نسبت به ارائه گزارش برخوردهای صورت گرفته به کمیته استاندارد اقدام نماید.

3)     مقرر گردید تعدادی از بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که در اوّلین دوره آموزشی تیرچه استاندارد حضور داشته و جهت همکاری افتخاری با کمیته استاندارد اعلام آمادگی نموده‌اند؛ به بازرسی اختصاصی تیرچه استاندارد در محل‌های مصرف پرداخته و گزارش‌های خود را به کمیته استاندارد ارائه نمایند.

4)     مقرر گردید از هفته آینده، برنامه بازدید مشترک کمیته استاندارد از محل‌های مصرف، به صورت هفتگی اجرا شود و نتایج آن بصورت ماهانه مورد بررسی قرارگیرد.

5)      نظر به آئین‌نامه‌ها و مصوبات مغفول مانده در حوزه مصالح استاندارد، مقرر گردید اداره کل استاندارد استان تهران نسبت به برنامه­‌ریزی جهت برگزاری جلسه شورای عالی استاندارد استان اقدام و موضوع الزام حضور مجریان ذی‌صلاح در کارگاه‌ها نیز مورد تأکید و تصویب قرار گیرد.

6)      با توجه به ضرورت ارسال گزارش تخلفات در حوزه مصالح استاندارد توسط مهندسان ناظر به اداره کل استاندارد استان تهران(همانند ارائه گزارش تخلفات ایمنی به اداره کار)، مقرر گردید اداره کل استاندارد استان تهران نسبت به امکان سنجی تعریف بخش متصدی این امر در ساختار سازمانی خود اقدام و کمیته استاندارد نیز راهکارهای اجرائی شدن موضوع را بررسی نماید.

7)     مقرر گردید پیش‌نویس ابلاغیههای شماره دو و سه کمیته استاندارد با موضوع وظایف مهندسان مجری و ناظر سازه در حوزه تیرچه استاندارد به تفکیک تهیه و جهت تأیید نهایی به کمیته استاندارد ارائه گردد.

8)     با توجه ارائه گزارش جلسات برگزار شده با نمایندگان انجمن‌های بتن آماده، سنگدانه‌های مورد مصرف در بتن و بلوک سیمانی سبک غیرباربر، مقرر گردید موضوع بتن آماده به عنوان اولویت بعدی کمیته استاندارد مورد برنامه­‌ریزی قرار گیرد.

 

شايان ذکر است تفاهم‌نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و اداره کل استاندارد استان تهران با موضوع مصالح، فرآورده‌ها و تجهیزات ساختمانی مشمول مقررات استاندارد اجباری، در روز 13 مهرماه سال جاری منعقد و آقایان مهندس زرگر و مهندس مسعودی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، آقای زمانی و خانم حقوقی فر از اداره کل استاندارد و آقای مهندس بارنگی از انجمن تولیدکنندگان تیرچه و بلوک بعنوان اعضای کمیته استاندارد جهت تحقق و پیشبرد مفاد این تفاهم‌نامه منصوب شدند.