اسامی ثبت نام شدگان قطعی در اولین دوره آموزشی تیرچه استاندارد

پیرو اطلاعیه مورخه 95/8/12 ، ضمن تشکر از ثبت نام مهندسان گرامی در اولین دوره آموزشی تیرچه استاندارد، با توجه به استقبال صورت گرفته و محدودیت ظرفیت دوره و طبق اعلام قبلی، ثبت نام افراد ذیل (به ترتیب اولویت ثبت نام) جهت شرکت در دوره قطعی شده است.

لازم به ذکر است، افرادی که ثبت نام نموده ولی در اولویت این دوره آموزشی قرار نگرفته اند؛ بصورت رزرو جهت دوره‌های آتی مرتبط با این موضوع(تیرچه استاندارد) در نظر گرفته خواهند شد.

زمان: روز چهارشنبه مورخ 95/8/19، ساعت 14:00

مکان: سالن کنفرانس ساختمان شماره1 اداره کل استاندارد استان تهران واقع در خیابان سردار جنگل، کوچه بهار غربی، میدان استاندارد.

تذکر مهم: به آن‌دسته افرادی‌که پس از ساعت 14:30 در دوره حاضر شوند، گواهی حضور تعلق نخواهد گرفت.