اطلاعیه شماره (5) هیأت اجرایی انتخابات هیأت رئیسه گروه های تخصصی

نظر به آغاز روند بررسی مدارک و صلاحیت داوطلبین شرکت در هفتمین دوره انتخابات هیأت رئیسه گروه‌های تخصصی و پیشبرد سایر امور لازم جهت برگزاری هر چه بهتر این انتخابات مطابق زمان‌بندی ارائه شده در اطلاعیه شماره (1) هیأت اجرایی، موارد ذیل جهت آگاهی به اطلاع عموم خواهد رسید:

- هرگونه فعالیت انتخاباتی از قبیل تبلیغ له یا علیه کاندیداهای انتخابات هیأت رئیسه گروه‌های تخصصی در بازه‌های زمانی خارج از مهلت اعلام شده در جدول زمان‌بندی انتخابات، تخلف انضباطی و انتخاباتی محسوب شده و با متخلفان از این روند، مطابق روال قانونی برخورد انتظامی خواهد شد.

- هرگونه حمایت از کاندیداهای انتخابات هیأت رئیسه گروه‌های تخصصی و یا فعالیت بر علیه کاندیداهای این انتخابات برای کلیه کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ممنوع بوده و با توجه به نظارت ویژه هیأت اجرایی بر تمامی فعالیت‌های مرتبط با روند برگزاری انتخابات، در صورت مشاهده چنین مواردی، متخلفین به کمیته انظباطی و در صورت لزوم با شورای انتظامی سازمان معرفی خواهند شد.

- حضور داوطلبان دارای رابطه همکاری با سازمان در قالب برون سپار(از قبیل بازرسی، کنترل نقشه و ...) که سایر شرایط داوطلبی را احراز و تایید صلاحیت کارگروه سنجش را اخذ نمایند، در این انتخابات بلامانع خواهد بود.

بدیهی است فهرست اولیه داوطلبان تایید صلاحیت شده پس از بررسی مدارک و صلاحیت‌های لازم جهت احراز شرایط داوطلبی و در زمان اعلام شده در جدول زمان بندی انتخابات(آذر ماه 1395) به اطلاع عموم خواهد رسید.

 

 

هیأت اجرایی
هفتمین دوره انتخابات هیأت رئیسه گر‌ه های تخصصی
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران