اولين همايش ملی مناسب سازی معابر و اماکن عمومی

اولين همايش ملی مناسب سازی معابر و اماکن عمومی با هدف دسترسی آسان آحاد جامعه از جمله معلولين، جانبازان، سالمندان و ناتوان جسمی حرکتی به امکانات شهری و اماکن عمومی، با حضور مقامات ارشد اجرايي کشور روز چهارشنبه 19 آبان ماه سال جاری برگزار می گردد.

علاقمندان می‌توانند جهت ارائه نظرات پيشنهادی جهت برگزاری هر چه بهتر همايش مذکور با دبيرخانه ستاد هماهنگی و پيگيری مناسب سازی کشور در سازمان بهزيستی با شماره 9- 66703001  ارتباط برقرار نمايند.