اطلاعیه شماره (4) هیأت اجرائی انتخابات هیأت رئیسه گروه های تخصصی

به اطلاع متقاضیان کاندیداتوری انتخابات هیأت رئیسه گروه‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می‌رساند به دلیل استقبال مناسب همکاران گرانقدر و تسهیل امور ثبت نام از داوطلبان، ساعت کاری هیأت اجرایی انتخاباتی در روز شنبه مورخ 95/8/1 تا ساعت 16 تمدید می‌گردد.

همچنین در مسیر فراهم آوری امکان تکمیل مدارک در زمان مناسب برای متقاضیان کاندیداتوری انتخابات، فرصت تکمیل مدارک تا پایان ساعت کاری روز چهارشنبه مورخ 95/8/5 تعیین می‌گردد.

بدیهی است در بازه زمانی پایان مهلت ثبت‌نام تا پایان فرصت تکمیل مدارک تنها امکان ارائه مدارک تکمیلی توسط متقاضیان ثبت‌نامی مهیا خواهد بود.

همچنین شایان ذکر است کلیه اطلاعیه‌های رسمی هیأت اجرایی انتخابات تنها از طریق سایت رسمی سازمان اطلاع رسانی خواهد شد.

فهرست نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده، مطابق برنامه زمان‌بندی انتخابات نهایتاً تا روز دوشنبه مورخ 1395/9/29 از طریق عنوان شده منتشر خواهد گردید.

 


هیأت اجرایی

هفتمین دوره انتخابات هیأت رئیسه گروه های تخصصی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران