اطلاعیه شماره (2) هیأت اجرائی انتخاباتی گروه های تخصصی/ توضیحات تکمیلی مدارک مورد نیاز ثبت نام

توضیحات تکمیلی مدارک مورد نیاز ثبت نام، پیرو اطلاعیه شماره یک هیأت اجرائی انتخابات در خصوص مدارک مورد نیاز جهت ثبت‌نام کاندیداتوری در هفتمین دوره انتخاباتی هیأت رئیسه گروه‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران:

- در خصوص موضوع بند(11) مدارک لازم(گواهی شرکت در سه دوره آموزشی وزارت راه و شهرسازی) به اطلاع متقاضیان می‌رساند ارائه گواهی‌های اعلام شده جهت احراز شرایط کاندیداتوری اجباری نبوده و امکان ثبت‌نام بدون ارائه مدارک فوق‌الذکر امکان‌پذیر خواهد بود.

- در خصوص موضوع بند(12) مدارک لازم(گواهی ناظر بر صلاحیت حرفه‌های موضوع بند پ - 2 ماده 59 اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به اطلاع متقاضیان می‌رساند، مطابق ماده قانونی فوق‌الذکر احراز شرایط داوطلبی برای این بند، با اشتغال در یکی از امور فنی ذیل در پنج /5 سال مداوم آخر یا ده /10 سال متناوب متصل به زمان تسلیم درخواست داوطلبی امکان‌پذیر خواهد بود:

1- انجام طراحی، محاسبه، نظارت، عملیات اجرایی، تولید و نصب، نقشه برداری، راهبردی، نگهداری، کنترل و بازرسی، امور آزمایشگاهی و کارشناسی و مانند این عناوین.

(تکمیل فرم خود اظهاری موضوع بند پ - 2 ماده 59 اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، قابل دریافت از هیأت اجرائی انتخابات)

2- مدیریت مستقیم همراه با مشارکت حرفه‌ای در فعالیت‌های فوق.

(ارائه گواهی و اسناد معتبر در خصوص فعالیت‌های مذکور)

3- آموزش و تحقیق در زمینه‌های حرفه‌ای رشته مورد تقاضا.

(ارائه گواهی از مراکز آموزش عالی معتبر)

- پیرو تبصره 3 بند پ - 2 ماده 59 اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف که تصدی همزمان کارکنان دستگاه‌های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون را غیر مجاز شمرده است، امکان کاندیداتوری برای کارکنان دستگاه‌های موضوع تبصره فوق‌الذکر(از قبیل وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و ...) وجود نخواهد داشت.

بدیهی است در صورت ثبت‌نام متقاضیان دارای شرایط عنوان شده و اثبات عدم احراز شرایط با توجه به موارد عنوان شده، ثبت‌نام ایشان کان لم یکن تلقی خواهد شد.

- دریافت گواهی عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، از طریق مراجعه به امور عضویت و صدور پروانه اشتغال بکار سازمان واقع در طبقه منفی یک(1-) ساختمان مرکزی سازمان امکان‌پذیر خواهد بود.

- تکمیل مدارک ثبت‌نام و ارائه به هیأت اجرائی به یکی از 2 روش ذیل امکان‌پذیر خواهد بود:

1- مراجعه به هیأت اجرائی انتخابات و دریافت فرم معرفی‌نامه‌های مربوطه و سپس تحویل تمامی مدارک در زمان تکمیل ثبت‌نام.

2- مراجعه به هیأت اجرائی انتخابات و تحویل مدارک اولیه(به جز گواهی عدم سوء پیشینه و گواهی عدم اعتیاد)، دریافت فرم‌ها، معرفی‌های مربوطه و سپس تحویل دو گواهی عنوان شده و تکمیل ثبت‌نام.

- لازم به ذکر است ثبت‌نام متقاضیان سال گذشته فاقد اعتبار می‌باشد و طی تمامی مراحل ثبت‌نام برای این دسته از متقاضیان الزامی است.

- مطالعه کامل اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1394/12/5 و سایر موارد و تبصره‌های قانون و آئین‌نامه اجرائی مرتبط با انتخابات هیأت رئیسه گروه‌های تخصصی به متقاضیان کاندیداتوری پیشنهاد می‌گردد.

اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1394/12/5 از اینجا قابل دریافت می‌باشد.

 

هیأت اجرایی

هفتمین دوره هیأت رئیسه گروه‌های تخصصی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران