استقبال مناسب اعضا از سمينار آموزشی مالياتی

سمينار آموزشی مالياتی صبح روز پنج‌شنبه 23 ارديبهشت ماه با استقبال مناسب مهندسان در سالن چمران دانشگاه تهران برگزار شد.

بيش از 700 مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در اين سمينار، با آخرين قوانين مالياتی و نحوه ارائه اظهارنامه مالياتی آشنا شدند.

در ابتدای سمينار، مهندس بيژن خطيبی عضو هيات مديره و از اعضای شورای مالياتی سازمان به گفتگو با اعضا پرداخته و لزوم اطلاع کامل از قوانين مالياتی و نحوه تکميل اظهارنامه را برای حاضران تبيين نمود.

وی در ادامه بيان کرد: به منظور حمايت از اعضای سازمان جهت رعايت کليه قوانين و مقررات مالياتی و انجام راهنمايی‌های لازم، سمينار آموزشی مالياتی برگزار گرديده است.

مهندس خطيبی همچنين گفت: اميد است در آينده نزديک سمينار آموزشی مالياتی ويژه اعضای حقوقی سازمان نيز برگزار شود.

در ادامه سمينار، مشاوران مالياتی سازمان، جزييات قوانين جديد مالياتی و مراحل گام به گام دريافت کد اقتصادی، تشکيل پرونده مالياتی، ارائه اظهارنامه مالياتی و موارد ديگر را به اطلاع اعضای حاضر در سمينار رساندند.

شايان ذکر است استقبال مناسب و حضور علاقمندانه اعضا در اين سمينار، نکته قابل توجه در ساعات برگزاری اين نشست آموزشی بود.