اطلاعیه شماره (1) هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات هیأت رئیسه گروه های تخصصی /آگهی دعوت از داوطلبان کاندیداتوری

نظر به این که هیأت اجرایی انتخابات گروه های تخصصی، قصد برگزاری هفتمین دوره انتخابات هیأت رئیسه گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را از ساعت 8 الی 17 روز پنج شنبه مورخ 1395/10/09 (در حوزه هایی که متعاقباً اعلام می شود)، دارد، لذا بدینوسیله از کلیه داوطلبان واجد شرایط حضور در انتخابات هیأت رئیسه گروه های تخصصی در هفت رشته معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، ترافیک و نقشه برداری دعوت می گردد، پس از مطالعه شرایط کاندیداتوری، مندرج در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 59 اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون مذکور  با در دست داشتن مدارک عنوان شده از تاریخ 1395/07/14 لغایت 1395/07/25 به استثناء روزهای تعطیل از ساعت 8 الی 14:30 به هیأت اجرایی انتخابات مراجعه نمایند.

 

مدارک لازم:

1- تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه

2- تصویر مصدق پشت و روی کارت ملی

3- تصویر مصدق کارت پایان خدمت

4- تصویر کارت عضویت معتبر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

5- تصویر مصدق کلیه مدارک تحصیلی (موثر در پروانه اشتغال از کاردانی تا دکترا)

6- پنج قطعه عکس 3*4

7- تصویر پشت و روی پروانه اشتغال به کار پایه یک در رشته اصلی (که از تاریخ صدور آن حداقل دو سال گذشته و هم اکنون دارای اعتبار باشد یا همراه گواهی پیگیری تمدید اعتبار آن)

*افرادی که پروانه اشتغالشان در سازمان نگه داری می شود، می توانند جهت اخذ تصویر برابر اصل، به واحد عضویت سازمان مراجعه نمایند.

8-گواهی عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با ذکر تاریخ اولین صدور پروانه اشتغال به کار پایه یک

9- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر (با اخذ معرفی نامه از هیأت اجرایی)

10- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری (از دفاتر پلیس +10)

11- گواهی شرکت در سه دوره آموزشی وزارت راه و شهرسازی

12- گواهی ناظر بر صلاحیت حرفه ای موضوع بند پ-2 ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون.

13- تکمیل فرم درخواست داوطلبی و رزومه آموزشی، مدیریتی و علمی (فرم شماره 3)

14- تکمیل فرم رزومه کاری (فرم شماره 4)

داوطلبان می بایست جهت تصدیق مدارک خواسته شده از دفاتر اسناد رسمی اقدام نمایند.

 

محل هیأت اجرایی انتخابات: شهرک غرب، خیابان مهستان، پلاک 10، طبقه چهارم،  اتاق هیأت اجرایی انتخابات

* به درخواست های ناقص یا درخواست هایی که پس از مدت مذکور و همچنین درخواست هایی که داوطلب عضویت در هیأت رئیسه گروه های تخصصی دارای مدرک تحصیلی در رشته مرتبط باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ثبت نام فقط از اعضایی صورت خواهد گرفت که دارای مدرک تحصیلی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان می باشند.

* اطلاعیه های رسمی هیأت اجرایی انتخابات از طریق سایت رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و روزنامه کثیرالانتشار ایران منتشر خواهد شد.

 

زمان بندی هفتمین انتخابات هیأت رئیسه گروه های تخصصی، مطابق جدول ذیل خواهد بود:

 

برنامه زمان بندی انتخابات هفتمین دوره هیأت رئیسه گروه های تخصصی

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

95/07/14 تا 95/07/25

مهلت ثبت نام

95/07/26 تا 95/09/20   

انجام استعلامات ، بررسی و تایید صلاحیت داوطلبان در کارگروه سنجش

95/09/21 تا 95/09/24  

مهلت اعتراض به نتایج بررسی صلاحیت

95/09/25 تا 95/09/29    

بررسی اعتراضات و اعلام فهرست نهایی کاندیداهای انتخابات

95/09/30 تا 95/10/07    

مهلت قانونی تبلیغات کاندیداهای انتخابات

95/10/09             

برگزاری انتخابات

 

 

هیأت اجرایی

هفتمین دوره انتخابات هیأت رئیسه گروه های تخصصی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران