اعلام زمان و محل برگزاری کلاس تکمیل دوره برق اماکن

مهندسان محترم شرکت کننده در دوره برق اماکن که موفق نشده اند جلسه آخر کلاس آقای مهندس مقیمی را بگذرانند، لازم است در کلاس هایی که به شرح زیر برگزار می گردد شرکت نمایند:

شنبه 22 اسفند، ساعت 14 الی 18 (درس حریم و شیوه نامه: مهندس مقیمی)

دوشنبه 24 اسفند، ساعت 14 الی 18 (درس ارت و سیستم زمین، تکمیل مباحث قبلی: مهندس کریمی آنچه)

*آزمون مربوط به دو دوره مذکور دوشنبه 24 اسفند ساعت 18 الی 19 برگزار می شود.

* شایان ذکر است شرکت در جلسه ارت و سیستم زمین و آزمون آن الزامی می باشد.

محل برگزاری: بلوار کشاورز - بین خیابان طوس و فلسطین - پلاک 118 - جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

تذکر 1:داشتن کارت عضویت و یا شناسایی معتبر الزامی می باشد.

تذکر 2: در صورت عدم شرکت در دوره اعلام شده، سایر دوره های گذرانده شده بی اعتبار خواهد بود.