ادامه‌ی گزارش فراخوان مهندسان شهرساز و ارسال لیست دوم

پیرو برگزاری فراخوان مهندسان شهرساز در تاریخ‌های 12 و 19 بهمن ماه سال 94 توسط هیأت رئیسه‌ی گروه تخصصی شهرسازی که در پاسخ به نامه‌ی  شماره‌ی 43957/1200/94/ص مورخ 94/10/22، مديركل محترم اداره‌ی کل راه و شهرسازی استان تهران، در خصوص معرفی اشخاص و شركت‌های حقيقی و حقوقی داراي پروانه اشتغال به كار شهرسازی كه دارای توانايی و تجربه‌ی كافی در زمينه‌ی بررسی مغايرت‌های طرح تفصيلی ملاك عمل و مستحدثات كلان‌شهر تهران بوده است، پس از ساماندهی و تعیین میانگین امتیازات کسب شده‌ی هر شرکت کننده توسط هیأت داوری منتخب هیأت رئیسه‌ی گروه تخصصی شهرسازی، لیست مهندسان شهرساز شرکت کننده  اولویت‌بندی و در دور اول لیست 30 نفره‌ای از مهندسان شهرساز به اداره‌ی کل راه و شهرسازی استان تهران ارسال شد.
در ادامه‌ لیست دوم 28 نفره‌ای از مهندسان شهرساز به آن اداره‌ی کل ارسال ش
د.
برای
مشاهده‌ی لیست دوم  کلیک نمایید.