آغاز مجدد ثبت‌نام دوره‌ی نقشه‌های تفکیکی

داوطلب گرامي:

نظر به اجرائی شدن تفاهم نامه تهیه نقشه های تفکیکی بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نظام مهندسی ساختمان از مهندسان نقشه بردار  دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی دعوت بعمل می آید جهت شرکت در دوره‌های آموزشی مربوطه با در دست داشتن مدارک زير به کمیته‌ی آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مراجعه فرمایید.

مدارك مورد نياز :

1- تصوير پروانه اشتغال به كار معتبر
2- واريز هزينه‌ی ثبت‌نام دوره‌ی تئوری به مبلغ 1.300.000 ريال به حساب شماره‌ی 0101229210000 بانك صادرات شعبه‌ی شهرك قدس كد 2757 بديهي است اولويت شركت در دوره‌ بر اساس تاريخ ثبت‌نام مي‌باشد

3- واريز هزينه‌ی ثبت‌نام دوره‌ی عملی به مبلغ 600.000 ريال به حساب شماره‌ی 0101229210000 بانك صادرات شعبه‌ی شهرك قدس كد 2757 بديهي است اولويت شركت در دوره‌ بر اساس تاريخ ثبت‌نام مي‌باشد

4- به همراه داشتن پرینت ثبت‌نام در سایت