جلسه دبیر کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان رسمی ماده‌ی 27 با مهندس معزی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن

دوشنبه مورخ 19 بهمن ماه دبیر کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان رسمی سازمان، جلسه‌ای را با مهندس معزی مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن در خصوص استفاده از خدمات کارشناسان رسمی سازمان، موضوع ماده‌ی 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برگزار کرد. در این جلسه مهندس معزی با شناخت کامل نسبت به وظایف کارشناسان مربوطه اعلام کرد که حتماً از اين پس در موارد مورد نیاز  که در حدود صلاحیت کارشناسان رسمی سازمان باشد این شرکت از خدمات کارشناسان رسمی سازمان استفاده خواهند نمود.
در پایان دبیر کمیسیون یک جلد کتاب معرفی کارشناسان رسمی سازمان، موضوع ماده‌ی 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را به ایشان اهدا کرد.