انتخاب مهندس نمونه‌ی عمران

گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نظر دارد یکی از مهندسان نمونه سال را بر اساس اظهارنامه‌ی پیوست و ارائه‌ی مدارک، ارزیابی و انتخاب کند. علاقمندان می‌توانند با پر کردن  فرم، در ارزیابی به عنوان مهندس نمونه‌ی سال و ایمیل آن به آدرس BestCivilEngineer@tceo.ir شرکت نمایند.

مهلت ارسال مدارک تا تاریخ 94/11/24 می‌باشد.