اطلاعیه‌ی ثبت نام شرکت در جلسه‌ی هم اندیشی و هم آموزی کارشناسان رسمی ماده‌ی 27

کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان رسمی ماده‌ی 27 در نظر دارد روز یکشنبه مورخ 94/11/18 از ساعت 16 الی 19 جلسه هم اندیشی و هم آموزی با حضور 50 نفر از کارشناسان رسمی ماده‌ی 27 در طبقه پنجم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار نماید.

با ورود به لینک پيوست و تکمیل اطلاعات فردی می‌توانید جهت شرکت در این جلسه ثبت نام نمایید.