راه اندازی ایمیل کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان رسمی ماده 27

قابل توجه کلیه‌ی کارشناسان محترم رسمی سازمان:

 

کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان رسمی ماده‌ی 27 برای ایجاد پل ارتباطی میان اعضای کمیسیون و کلیه‌ی کارشناسان رسمی سازمان، اقدام به راه اندازی پست الکترونیکی(ایمیل) نموده است، لذا از این پس کارشناسان رسمی محترم سازمان می‌توانند ضمن ارائه‌ی سوالات، پیشنهادات و انتقادات خود از طریق آدرس زير ما را در پیشبرد اهداف یاری نمایید.

 

Email: Madeh27@tceo.ir