فراخوان کلاس آموزشی و بازدید تخصصی بانوان عضو سازمان از سازه‌ی پروژه‌ی عمران تکلار

امور بانوان سازمان در نظر دارد کلاس آموزشی و بازدید تخصصی از سازه‌ی پروژه‌ی عمران تکلار را در روز پنجشنبه از ساعت 9 الی 12 مورخ 94/10/24 برگزار نماید.

از بانوان مهندس عمران و معمار علاقمند دعوت می‌شود در صورت تمایل برای ثبت‌نام کليک نمايند.