تشکیل هشتاد و پنجمین جلسه‌ی کمیته‌ی آموزش با حضور اعضای جدید

هشتاد و پنجمین جلسه‌ی کمیته‌ی آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران روز شنبه مورخ 94/9/28 با حضور اعضای جدید این کمیته برگزار شد.

این جلسه با حضور اعضای کمیته متشکل از آقایان دکتر غلامرضا قدرتی امیری، دکتر کامران رحیم اف، دکتر حسین شکوهمند، مهندس یعقوب آصفی، دکتر سید یوسف سجادی و مدعوین آقایان مهندس افشین رفیعی(نماینده اداره‌ی کل راه و شهرسازی) و دکتر محمد هادی جلیلی معاون توسعه سرمایه مهندسی سازمان و کارشناسان واحد آموزش تشکیل شد.  

طی این جلسه ضمن قدردانی از زحمات ارزشمند اعضای سابق این کمیته، جناب آقای دکتر قدرتی امیری به عنوان دبیر کمیته‌ی آموزش انتخاب و مقرر شد این جلسات به صورت مستمر روزهای شنبه ساعت 10:30 الی 12:30 تشکیل شود.