برگزاری موفقیت آمیز مرحله‌ی اول آزمون متمرکز دوره‌ی برق اماکن

مرحله‌ی اول آزمون متمرکز دوره‌ی برق اماکن با حضور 300 نفر از شرکت کنندگان در دوره‌ها در تاریخ 12 دی ماه با موفقیت برگزار شد.
نتایج آزمون حداکثر تا 27 دی ماه 1394 اعلام و فهرست قبول شدگان همزمان برای معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی استان تهران جهت ارجاع کار ارسال خواهد شد.
مهندسانی که در این آزمون حد نصاب لازم را کسب ننمایند می‌توانند در آزمون بعدی که اواخر سال 1394 برگزار خواهد شد مجددا شرکت نمایند.