جلسه‌ی کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار شد

بیست و هشتمین جلسه‌ی کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران روز شنبه مورخ 94/9/30 با حضور اعضای جدید این کمیسیون برگزار شد.

این جلسه با حضور اعضای کمیسیون متشکل از آقایان دکتر شمس نوبخت، دکتر فرهام مقدم راد، دکتر مهدی روانشادنیا، مهندس علی کریمی آنچه، دکتر علی نبی زاده، دکتر حمزه شکیب، دکتر حکمت امیری و مدعوین جلسه، دکتر محمدهادی جلیلی(معاون توسعه سرمایه مهندسی سازمان) و کارشناسان واحد آموزش تشکیل شد. 

طی این جلسه ضمن قدردانی از زحمات ارزشمند اعضای سابق این کمیسیون، جناب آقای دکتر شمس نوبخت به عنوان دبیر کمیسیون آموزش و پژوهش انتخاب شد و مقرر شد این جلسات به صورت مستمر روزهای شنبه ساعت 15:30 الی 17 تشکیل شود.