ثبت نام جهت حضور در جلسه‌ی هم اندیشی بانوان مهندس

بانوان مهندس می‌توانند پس از ثبت نام، در روز چهارشنبه مورخ 94/10/16 از ساعت 16:30 الی 19 در جلسه‌ی هم‌اندیشی بانوان با موضوع "آزمون ورود به حرفه" با حضور جناب آقای مهندس شیخ انصاری، مدیر کل دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان، در محل سازمان، طبقه‌ی چهارم، سالن جلسات هیأت مدیره شرکت فرمایند.