فراخوان برگزاری سومین نمایشگاه آثار هنری - فرهنگی بانوان مهندس

سومین نمایشگاه آثار هنری - فرهنگی بانوان مهندس سامان در زمستان 94 برگزار می‌شود.
از بانوان علاقمند دعوت می‌شود سه نمونه از آثار خود را حداکثر تا 15 دی ماه به نشانی پست
الکترونیک
women.engineer92@gmail.com ارسال نمایند.
                                                                                            امور بانوان سازمان