سری اول دوره‌ی برق اماکن برگزار شد

سری اول دوره‌ی برق اماکن در تاریخ‌های 13،14و15 آبان ماه 94 در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران برگزار شد.

 

 نام استاد

 نام درس

 سرفصل ها

مهندس مقیمی

حریم و شیوه نامه

1- حریم خطوط توزیع

2- حریم و خطوط ضعیف و متوسط

3- رفع حریم

4- قوانین حریم

5- دستورالعمل های شیوه نامه

6- چک لیست شیوه نامه


مهندس سروش

تابلو و لوازم اندازه گیری

1- مقررات ساخت تابلو

2-مقررات نصب تابلو

3-چک لیست تابلو

4-انواع تابلوهای اندازه گیری


مهندس سجادی

ارت و هم بندی

1-انواع ارت

2-احداث سیستم ارت

3-مقررات همبندی

4-محاسبات ارت


مهندس برنگی

پست و انشعابات

1-قدرتهای درخواست

2-قوانین واگذاری انشعابات

3-محا و ابعاد احداث پست

4-انواع پست ها

مهندس کریمی

ديزل ژنراتور، جريان ضعيف و چک ليست های نظارت  

1-مقررات آسانسور و پله برقی

2-تمهیدات دیزل ژنراتور و محاسبات نصب

3-مقررات سیستم اعلام حریق و آنتن مرکزی و صاعقه گیر