برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی شهرساز

امسال براي دوازدهمين سال مراسم بزرگداشت روز جهانی شهرسازي همچون سال‌های گذشته روز دوشنبه ٢٥ آبان ٩٤ ساعت ١٦ الي ١٩ در محل فرهنگسراي انديشه برگزار خواهد شد. شعار امسال روز جهاني، بازافريني شهري با رويكرد ارزشگرا با هدف نهادینه کردن مفهوم کیفیت در حیات مطلوب شهرهاي كشور بر اساس بهره‌وری بیشینه از میراث شهر، میراث اقتصادی یک ملت و... است. 

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی برای اولین بار در کشور در آبان ماه ١٣٨٣ در قالب یک نشست تخصصی تحت عنوان رویکردهای نوین در عرصه‌ی شهرسازی ایران و جهان برگزار شد. در مهر ماه سال ١٣٨٤ برگزاری این مراسم به طور فراگیر و با مرکزیت جامعه‌ی مهندسان شهرساز در قالب همایش بزرگداشت روز جهانی شهرسازی در دستور كار هيات مديره‌ی جامعه‌ی مهندسان شهرساز قرار گرفت. از سال ١٣٨٦ دبیرخانه‌ی دائمی برگزاری همایش روز جهانی شهرسازی با مشارکت نمایندگان نهادهای: جامعه مهندسان شهرساز ایران، جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، دانشگاه هنر، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين، انجمن طراحي شهري ايران و دانشگاه مازندران، در راستای برگزاری فراگیر و با شكوه مراسم بزرگداشت روز جهانی شهرسازی به طور رسمي فعاليت خود را آغاز و تا كنون در ایران به صورت مستمر و با حضور پرشور متخصصان شهرسازي كشور برگزار شده است.

اين دبيرخانه ضمن همگامي با جامعه‌ی بين‌المللي شهرسازان(ايزوكارپ) وظيفه‌ی همگرايي جامعه‌ی حرفه‌اي و دانشگاهي كشور را به منظور تدوين خطوط اساسي، اهداف، راهبردها، سياست‌ها و برنامه‌هاي اجرايي متناسب با اين روز بر عهده داشته و بعد از برگزاري هر ساله اين روز برنامه‌هاي منتخب اجرايي را در سراسر كشور پايش و نظارت مي‌كند.

دبیرخانه‌ی روز جهانی شهرسازی با هدف معرفي و تقدیر از شهرسازان برجسته و پیشکسوت در حوزه‌های دانش نظری، حرفه، مدیریت اجرايی و مرتبط، با توجه به پارامترهايي نظير فعاليت در حوزه‌ی مديريت شهرسازي يا پايه‌گذاري نشريات علمي - تخصصي، پژوهش‌هاي شهرسازي، ارائه دستورالعمل‌هاي مهم، مديريت اقدامات شهرسازي و فعاليت‌هاي داوطلبانه موثر در حوزه‌ی شهرسازي، هر سال شهرسازان نمونه‌ی كشور را انتخاب و معرفي مي‌نمايد. 

شهرسازان برگزيده بايد در حوزه‌ی دانشگاه و مباني تاليف، داراي سوابق آموزشي، پژوهشي يا در حوزه‌ی حرفه‌اي داراي سوابق مستمر در حرفه تهيه طرح‌هاي معتبر نوآوري در عرصه شهرسازي باشند.