اطلاعیه‌ی شورای مالیاتی در خصوص تغییر مکان حوزه های مالیاتی شکوفه و هوشیار

بدینوسیله به اطلاع کلیه‌ی مهندسان عضو سازمان که در اداره‌ی کل امور مالیاتی جنوب تهران دارای پرونده‌ی مالیاتی می‌باشند می‌رساند که حوزه‌های مالیاتی "شکوفه" واقع در خیابان پیروزی و "هوشیار" واقع در خیابان آزادی به حوزه‌ی مالیاتی به نشانی بلوار نواب، نبش بریانک شرقی، ساختمان شماره 2، اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران، طبقه اول منتقل شده است.
ش
ورای مالیاتی سازمان