جلسه‌ی اعطای احکام اعضا کارگروه طراحی همه شمول برگزار شد

جلسه‌ی اعطای احکام اعضای کارگروه "طراحی همه شمول" با حضور ریاست سازمان نظام مهندسی استان تهران روز شنبه مورخ 94/6/21 برگزار شد.
در این جلسه که با حضور اعضای گروه تخصصی معماری برگزار شد، پس از ارائه‌ی توضیحات پیرامون ضرورت تشکیل این کارگروه از سوی آقای مهندس منوچهر اولیازاده، دبیر گروه تخصصی معماری اعضای کارگروه به معرفی خود و شرح سوابق پرداختند.
در ادامه، آقای مهندس سهیل قدیری به نیابت دبیر در کار گروه طراحی همه شمول؛ اهداف این گروه و نتایج حاصل از فعالیت آن را به طور مشروح بیان داشته و پیشنهاد کردند که یکی از خروجی‌های بارز این گروه، می‌تواند مناسب سازی ساختمان سازمان نظام مهندسی جهت استفاده راحت‌تر مراجعین باشد که رييس سازمان با آن موافقت کرد.
پس از آن رييس سازمان با اعلام رضایت از فعالیت‌های گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی استان تهران در دوره ششم، تشکیل این کارگروه را یکی از اقدامات ضروری در مهندسی ساختمان عنوان کرد و عدم توجه به مقوله مناسب سازی محیط های عمومی برای افراد سالمند و معلول را از اصلی‌ترین نقیصه‌های موجود در معماری و شهرسازی ایران دانست.
در این جلسه خانم دکتر خوشبخت و آقایان مهندس مقدم راد، مهندس صدر و مهندس رئیسی­‌نژاد نیز حضور داشتند که هر یک به بیان دیدگاه‌های خود درباره ضرورت توجه به مقوله مناسب سازی و طراحی همه شمول پرداختند. در پایان، مراسم اعطای احکام از سوی گروه تخصصی به اعضای کارگروه توسط ریاست سازمان انجام شد.