جلسه‌ی کارگروه انرژی هیات رئیسه‌ی گروه تخصصی معماری برگزار شد

جلسه‌ی کارگروه انرژی هیات رئیسه‌ی گروه تخصصی معماری روز سه‌شنبه مورخ 94/6/24 با حضور  دبیر گروه تخصصی معماری، برگزار شد؛ در این جلسه دبير گروه ضمن قدردانی از تلاش‌­های خانم دکتر شوکا خوشبخت و  اعضای کارگروه، به اقدامات انجام­ شده توسط ایشان و اعضا و نتایج به دست آمده کارگروه پرداختند. همچین اعضای کارگروه اظهار امیدواری کردند که در این فرصت باقی­مانده شاهد دستیابی به تمامی اهداف کارگروه باشند.

زهرا شیرمحمدلو، افروز نبوی، حامد پسندیده و  شیما پورشاهید سایر حاضران در این جلسه بودند.                                                                                            کارگروه انرژی
                                                                          هيات رييسه‌ی گروه تخصصی معماری