برگزاری اولین جلسه عمومی کارگروه تخصصی مدیریت ریسک و تاب آوری گروه تخصصی معماری

به اطلاع کلیه مهندسان معمار میرساند هیأت رئیسه گروه تخصصی معماری در نظر دارد اولین جلسه عمومی کارگروه تخصصی مدیریت ریسک و تاب آوری را در روز شنبه مورخ 10/مردادماه/1394 از ساعت 14 الی 16 در سالن جلسات طبقه 4 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تشکیل نماید.
ل
ذا از کلیه علاقه مندان دعوت می گردد تا در این جلسه حضور بهم رسانند.

 

                                                                            هیأت رئیسه گروه تخصصی معماری