اطلاعیه شورای مالیاتی در خصوص نحوه دریافت نام کاربری و رمز عبور جهت تکمیل ثبت نام کد اقتصادی

با توجه به اینکه ارسال اظهارنامه الکترونیکی عملکرد 93  منوط به تکمیل فرآیند ثبت نام کد اقتصادی می باشد، سازمان امور مالیاتی کشور این امکان را فراهم کرده است که آن دسته از افرادی که به هر دلیلی نام کاربری و رمز عبور ثبت نام کد اقتصادی را دریافت نکرده‌اند، از طریق پیامک اقدام به دریافت آن نمایند.
اف
رادی که با وجود تکمیل فرآیند پیش‌ثبت‌نام و اعتبارسنجی مربوطه تاکنون پاکت حاوی نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت نکرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به نشانی
WWW.TAX.GOV.IR ، در بخش «ثبت نام الکترونیکی (شماره اقتصادی)» به قسمت پیش‌ثبت‌نام شماره اقتصادی وارد شده با کلیک بر روی گزینه  درخواست پیامک اطلاعات کاربری با تکمیل فرم مربوطه و همچنین ارائه نسخه الکترونیکی اسکن شده قبض تلفن و یا تاییدیه نشانی اداره پست، اطلاعات کاربری مذکور را از طریق پیامک دریافت کنند.

آن دسته از مودیانی که نام
کاربری ر
ا قبلا دریافت و بهره‌برداری نموده ولی آن‌ را فراموش کرده‌اند نیز می‌توانند با مراجعه به بخش ثبت نام الکترونیکی سامانه مذکور، از طریق لینک 
فراموشي نام کاربري و يا کلمه عبور ثبت نام
اطلاعات کاربری را مجددا از طریق پیامک دریافت کنند.

                                                                                                                                                       شورای مالیاتی سازمان