ثبت نام در کلاس های آموزشی غير اجباری آشنايي با سازه های فلزی، گودبرداری سازه نگهبان، سازه های بتنی، مباحث حقوقی مهندسين

کارگروه آموزش هیأت رئیسه‌ی گروه تخصصی معماری در نظر دارد کلاس‌های زير را برگزار نمايد:

روز یکشنبه مورخ 21 تیرماه کلاس آموزش آشنایی با سازه‌های فلزی برای مهندسان معمار دارای پروانه پایه سه از ساعت 9 الی 14در محل مرکز معماری ایران واقع در "خیابان شهید بهشتی- خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه دهم - پلاک 18 - مرکز معماری ایران"

 

روز دوشنبه مورخ 22 تير ماه کلاس آموزش آشنایی با گودبرداری و سازه نگهبان برای مهندسان معمار دارای پروانه پایه سه از ساعت 14 الی  20در محل کانون معماران معاصر واقع در "میدان صنعت - روبروی مرکز خرید میلاد نور - خیابان حسن سیف - کوچه2 - پلاک7 "

 

روز سه شنبه مورخ 23 تیرماه کلاس آموزش آشنایی با سازه های بتنی برای مهندسان معمار دارای پروانه پایه سه از ساعت 9 الی 14در محل مرکز معماری ایران واقع در "خیابان شهید بهشتی - خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه دهم - پلاک 18 - مرکز معماری ایران"

 

روزشنبه مورخ 20 تیرماه کلاس آموزش آشنایی با مباحث حقوقی مهندسین برای مهندسان معمار دارای پروانه پایه سه از ساعت 15 الی 20 در محل مرکز معماری ایران واقع در "خیابان شهید بهشتی - خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه دهم - پلاک 18 - مرکز معماری ایران"


لازم
به ذکر است به دلیل محدودیت فضا حضور کلیه‌ی افرادی که ثبت‌نام می‌نمایند الزامی می
باشد در غیر این صورت از ثبت نام این افراد در دوره‌های بعد جلوگیری خواهد شد.

 

برای ثبت نام در کلاس ها کليک کنيد.

 

 

 

 

کارگروه آموزش
 هیأت رئیسه‌ی گروه تخصصی معماری