ارائه‌ی مستندات و مدارک لازم توسط متقاضیان تدریس دوره‌ی ایمنی و مدیریت ریسک

مهندس محترم:

احتراماً پیرو اطلاعیه‌ی قبلی در خصوص تفاهم‌نامه‌ی ما بین سازمان نظام مهندسی و اداره‌ی کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران مبنی بر مشارکت‌دهی و تقویت تعاملات بین بخشی با سازمان‌های غیر دولتی و مردم نهاد در حوزه‌ی آموزش ایمنی و بهداشت کار، از واجدین صلاحیت در امر آموزش ایمنی صنعت ساختمان که اقدام به ثبت‌نام در لینک مربوطه به نشانی http://eservices.tce.ir/registration/allmemereg/educlasses2.aspx نموده‌اند درخواست می‌شود به منظور ارائه‌ی مستندات و مدارک لازم مطابق موارد زير به واحد آموزش سازمان از تاریخ 94/4/3 لغایت 94/4/31 مراجعه نمایند:

1-     ارائه‌ی تصویر پروانه‌ی اشتغال به کار در رشته‌های معماری و عمران(به استثنای نقشه‌برداری) حداقل پایه 2

2-     ارائه‌ی سوابق تدریس یا فعالیت حرفه‌ای در زمینه‌ی ایمنی و بهداشت کار صنعت ساختمان

3-     ارائه‌ی تصویر مدرک دوره‌های آموزشی مرتبط در حوزه‌های ایمنی و بهداشت کار صنعت ساختمان

4-     اصل و کپی فیش واریزی مبلغ 480000 ریال به ازای هر نفر به شماره حساب 2171869006009 بنام خزانه‌داری کل حاصل از درآمدهای خدمات آموزشی و فرهنگی (مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار)

5-     دو قطعه عکس 4×3

6-     تصویر صفحه‌ی اول شناسنامه

7-     تصویر کارت ملی

لازم به توضیح است صدور مجوز تدریس در دوره‌های آموزشی ویژه‌ی مهندسان ناظر ساختمان استان تهران، منوط به طی دوره و موفقیت در آزمون مربوطه می‌باشد.