تکمیل مشخصات جهت چاپ مجموعه‌ی" گنج نامه ایثارگران"

واحد ایثارگران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نظر دارد مجموعه‌ای تحت عنوان "گنج‌نامه‌ی ایثارگران" که حاوی رزومه‌ی عمومی، حرفه‌ای و معرفی کارهای شاخص ایثارگران می‌باشد را تنظیم و چاپ کند.

در راستای تکمیل اطلاعات برای تهیه و چاپ گنج‌نامه‌ی فوق، در صورت تمایل می‌توانيد نسبت به تکمیل فرم پيوست اقدام و آن را به پست الکترونیکی isargarantceo@yahoo.com ارسال نمایید.