برگزاری دوره‌ی آموزشی ویرایش چهارم آیین نامه‌ی طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی آمادگی خود را جهت برگزاری دوره های آموزشی ویرایش چهارم آیین‌نامه‌ی طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله(استاندارد 2800 ایران) برای ساختمان‌های متداول اعلام نموده است.

در صورت تمایل به حضور در دوره‌های ذکر شده و هماهنگی‌های لازم با دفتر مدیر آموزش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با شماره‌ی 6-88255942 تماس حاصل فرمایید.