جلسه‌ی کارگروه انرژی گروه تخصصی معماری برگزار شد.

جلسه‌ی کارگروه انرژی هیات رئیسه‌ی گروه تخصصی معماری روز سه‌شنبه مورخ 94/02/29 تشکیل­ شد.

در این جلسه چک­‌لیست طراحی عایق­‌کاری حرارتی پوسته‌ی ساختمان بر اساس روش کارکردی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی در راستای اصلاح آن ارائه ­و مقرر شد تکمیل چک­‌لیست مذکور در دستور کار جلسه‌ی آتی کارگروه قرار گیرد.   

حاضران در این جلسه آقایان دکتر عطایی،دکتر حق­شناس، مهندس پسندیده و بانوان مهندس پورشاهید، مهندس شیرمحمدلو و مهندس نبوی بودند.