بازدید از کارخانه‌ی سازه فولادی سازور سازه آذرستان/ گروه تخصصی عمران

کمیته مصالح استاندارد و فناوری‌های نوین گروه تخصصی عمران با همکاری انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه‌های فولادی استان تهران بازدید از کارخانه سازور سازه آذرستان را مبنی بر اشاعه فرهنگ استفاده از اسکلت فلزی کارخانه‌ای استاندارد و ارتقاء دانش فنی مهندسین برگزار کرد.