کلاس آموزش نحوه تحریر دفتر درآمد و هزینه توسط شورای مالیاتی سازمان برگزار شد

روز چهارشنبه 30 اردیبهشت ماه از ساعت 17 الی 19 شورای مالیاتی سازمان کلاس آموزش نحوه‌ی تحریر دفتر درآمد و هزینه را برگزار کرد.

در این کلاس مباحث مربوط به نحوه‌ی تحریر و تنظیم دفاتر مشاغل(درآمد و هزینه) مالیات‌های مستقیم و نحوه‌ی محاسبه‌ی مالیات بر مشاغل از طریق رسیدگی به دفاتر، آموزش محاسبه‌ی نرخ مالیاتی موضوع ماده‌ی 131 قانون مالیات‌های مستقیم توسط مدرس این دوره جعفر ابراهیم بیگی برای مهندسین حاضر در جلسه آموزش داده شد.

 

شورای مالیاتی سازمان