برگزاری کلاس آموزش قوانین و تکالیف مالیاتی و آموزش نحوه ارسال گزارش صورت معاملات فصلی( ماده 169 مکرر) توسط شورای مالیاتی سازمان

شورای مالیاتی سازمان روز چهارشنبه 30 اردیبهشت ماه جلسه‌ی آموزش قوانین و تکالیف مالیاتی و آموزش نحوه‌ی ارسال گزارش صورت معاملات فصلی (ماده‌ی 169 مکرر) را برگزار کرد.

در بخش اول کلاس، نحوه‌ی انجام گزارش صورت معاملات فصلی شامل معرفی گزارش صورت معاملات فصلی( ماده‌ی 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم)، مشمولین این ماده، تکالیفی که در راستای این ماده‌ی قانونی می‌بایست انجام شود، جرائم مربوط به عدم انجام این تکلیف و راه‌های ارسال گزارش صورت معاملات فصلی به طور کامل توضیح داده شد و در بخش دوم کلاس نیز تکالیف مالیاتی مهندسان پس از اخذ پروانه اشتغال، موارد قانونی، مهلت‌ها و جرایم عدم انجام تکالیف مالیاتی توسط مهندس زینب رحیمی برای مهندسان حاضر در جلسه آموزش داده شد

 

                                                                              شورای مالیاتی سازمان