کلاس آموزش گزارش نویسی برگزار شد

کلاس آموزش گزارش نویسی با هماهنگی کارگروه آموزش هیأت رئیسه‌‌ی گروه تخصصی معماری و روز یکشنبه و سه شنبه مورخ 94/02/20 و 94/02/15 در محل مرکز معماری ایران برگزار شد.

مهندس جابر نصیری مدرس این کلاس، مباحث مربوط به وظایف ناظر-سازنده-طراح، ایمنی کارگاه، مسوولیت مدنی-کیفری-انتظامی، اصول حرفه‌ای مهندسی و مسوولیت مهندسی را به معماران حاضر در کلاس تدریس کرد.