اعطای احکام کارگروه های گروه تخصصی معماری سازمان

احکام اعضای کارگروه‌های انرژی، تکنولوژی و مسابقات گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران طی مراسمی اعطا شد.

این احکام طی مراسمی که ‌روز شنبه 19 اردیبهشت ماه برگزار شد به اعضای کارگروه ها اعطا شد. دکتر سعید غفرانی رییس سازمان، اعضای هیات رییسه‌ی گروه تخصصی معماری شامل منوچهر اولیاء زاده(دبیر گروه تخصصی معماری)، احمد صدر، فرهام مقدم راد، رضا خوانپایه، شوکا خوشبخت و مرجان شاهرخیان در این مراسم حضور داشتند و ضمن تشکر و قدردانی از زحمات کلیه‌ی کارگروه‌ها، احکام آنها را اعطا کردند.

این کارگروه‌ها شامل کارگروه انرژی متشکل از شوکا خوشبخت(دبیر)، شیماپورشاهید، زهرا شیرمحمدلو، افروز نبوی، یاسر عطایی، محمد حق شناس، حامد پسندیده، کارگروه تکنولوژی متشکل از شوکا خوشبخت(دبیر)، سوسن مومنی، تارا جلالی، نسیم توکلی، عاطفه امیدخواه، هدیه گمینی، احمد زینالی و کارگروه مسابقات معماری متشکل از رضا خوانپایه(دبیر)، اوین کمانگرپور، مهرداد زواره محمدی، رهام مقصودلو، علی خدادادی و حمیدرضا ناصر نصیر است.